Att bidra som specialist till Expertgruppens arbete

De tjugo myndigheter som har fått i uppdrag att vända sig till Expertgruppen har även fått i uppdrag att ställa upp med specialister som skulle kunna medverka i analysarbetet av andras investeringar. Myndigheternas respons har varit väldigt positiv och trettiotal specialister med spetskompetens inom exempelvis projektledning, agilt arbetssätt och IT-arkitektur har nominerats. Expertgruppen har inledningsvis börjat anlita specialister i liten skala för att testa arbetssätt och hitta rätt nivå på stödet.

Vi har träffat en av specialisterna, Henrik Forsgren, som berättar om erfarenheterna av arbetet så långt.

Henrik har varit anställd i nio år på Skatteverket och har bland annat erfarenhet av arkitektur inom folkbokföring och fastighetstaxering. Henrik har också arbetat på Justitiedepartementet med digitaliseringsfrågor i den svenska rättskedjan och i EU-samarbetet. Innan dess har Henrik arbetat med utveckling, arkitektur och ledarskap i telekombranschen. Närmast före anställningen på Skatteverket var Henrik anställd på Tele2.

Henrik, hur gick det till när du blev erbjudet jobbet som specialist?

När jag hörde att Expertgruppen hade efterfrågat specialister kände jag att jag gärna ville bidra i den här processen och jag anmälde mitt intresse av att medverka. Det gick fort och jag blev snart involverad i arbetet med en investering. Jag fick en relativt kort förberedelsetid men det har gått bra ändå!

På vilket sätt har Expertgruppen använt din kompetens?

Det fanns en del ”arkitektoniska” utmaningar i insatsen som jag har varit involverad i och det är anledningen till att jag har blivit ombedd att bidra i analysen. Från min del har jag försökt jämföra utmaningarna i investeringen med dem jag har mött i min vardag på Skatteverket och i tidigare jobb.

Har specialistjobbet tagit mycket tid?

Nej, det har inte varit särskilt tidskrävande. Materialet jag fick ta del av var ganska omfattande men relativt lätt att konsumera. Inläsningen tog ett par dagar och sedan deltog jag en heldag i möte med myndigheten. Utöver den tiden har jag bidragit med min tid för själva analysen. Jag tycker att det är ett fullt rimligt upplägg. För min del har det här varit värdefullt och väl spenderad tid.

Hur har bemötandet varit hos myndigheten som du har varit hos?

Jag har upplevt ett väldigt bra bemötande, vi fick träffa många olika kompetenser. De var öppna och mottagliga. Jag kände att man behöver ha respekt för att den bild man skapar sig över investeringsinsatsen på så kort tid blir något fragmentarisk och att det är viktigt att ha en dialog om iakttagelserna. Man kan inte få en fullständig bild över situation och utmaningar på kort tid.

Har du fått någonting tillbaka?

Jag lär mig mycket i möten med erfarna människor på andra myndigheter. Att lyssna på hur andra beskriver processer och arbetssätt gör att jag tänker över mitt eget sätt att arbeta och även hur man kan förmedla sina planer och utmaningar. Jag har verkligen tänkt över hur tydlig är jag i mina beskrivningar och vilka kontakter jag egentligen har med olika kollegor i olika delar av organisationen hos min arbetsgivare. Det har varit en nyttig övning!

Vilka är fördelarna med att vara specialist?

Man känner sig ansvarig för att dela med sig av de kunskaper man har samlat på sig. Jag har även fått naturliga tillfällen att ifrågasätta och utveckla mitt sätt att arbeta. Dialogen gör att man utvecklar sig själv och inte fastnar i sina sanningar och i gamla banor. För att vara specialist måste man omvärldsbevaka och vara intresserad av att lära sig nytt.
Många myndigheter har liknande utmaningar och vi skulle behöva arbeta ännu mer över myndighetsgränserna eftersom medborgarnas behov ofta skär genom flera myndigheter. Jag vill gärna ha fortsatt kontakt med de jag har träffat och önskar att detta blir en sorts ”spin off” som bygger på ett nätverk som fortsätter att ha dialog och utbyter kompetens.

Har du förslag på fortsatt samarbete?

Ur ett myndighetsperspektiv tror jag att det kan utgöra en möjlighet att möta expertis från andra myndigheter och jämföra erfarenheter. Det är nyttigt att öppna sig och berätta om sina egna utmaningar för att kunna få nya perspektiv till att hitta lösningar. Kanske kan man hitta utrymme för experterna att träffas och diskutera sina erfarenheter – det kan ge ytterligare effekter.

Jag ser fram emot att bli involverad i en ny insats!