Är du ledaren som tar täten och visar vägen?

”I framtiden kan vi inte jobba på det här sättet”, ”Vi kommer att behöva helt andra förmågor framöver”, ”det där med digitalisering har vår digitaliseringschef koll på” – låter meningarna bekanta? Varje gång jag hör dessa kommentarer funderar jag på vem det är som ska se till att arbetssätt förändras och utvecklas, att utmaningar blir omhändertagna och att medarbetare blir engagerade och involverade i digitaliseringsarbetet säger Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar. Ibland får jag en känsla av att man tror att någon enskild person ska komma in och lösa allt, eller att om man nämner orden ”i framtiden” tillräckligt många gånger så kommer förändringen av sig själv.

Inte sedan den industriella revolutionen har vårt samhälle sett sådana genomgripande förändringar som nu. Myndigheter och företag kommer att behöva omdefiniera sina roller, sina affärsmodeller, sitt ledarskap och sin företagskultur. För att lyckas med det måste hela ledningen vara engagerad och involverad. Chefer och ledare måste agera digitala förebilder som tar täten och visar vägen för medarbetarna. Att omorganisera till en mer digital verksamhet känns på för alla i organisationen. Förändring är jobbigt för de allra flesta och chefer utgör inget undantag. Resurser som måste omfördelas, chefer som får mindre makt, krav på högre förändringstakt, snabbare resultat och effekthemtagning. Det här ruckar på vår invanda vardag och hur vi är vana att utföra vårt arbete som chefer.

Traditionellt sätt har digitaliseringen varit en fråga för IT-avdelningarna men vi ser idag ett skifte där allt fler chefer inte bara blir inbladade i beslut som rör digitalisering utan behöver vara den som driver den. Det gör att chefer måste ha tillräckligt god kunskap kring det digitala för att aktivt vara med och driva utveckling och lyfta fram de personer i organisationen som kan och vill. Likaså behöver de kunna göra bedömningar av vilka initiativ och investeringar man ska satsa på och vilken effekthemtagning de kan förväntas resultera i. De behöver med andra ord ha ett frågebatteri som gör att de är trygga i att fatta bra och relevanta beslut.

Lenas råd kring hur digitala ledare bör agera:

  • Backa inte eller ge vika för att förändringen blir obekväm för medarbetare och ledare. Känn dig trygg i att förändringen är avgörande för att nå uppsatta mål.
  • Ta fram en samlad helhetsbild över vart utvecklingen och er verksamhet är på väg. Komplettera den med kundernas förväntan. Har du en tydlig vision och målbild som är känd av organisationen?
  • Ställ krav på att din verksamhet verkar för effektivitet och innovation. Se till att gamla arbetssätt och processer inte hämmar er digitala utveckling.
  • Identifiera vilka förmågor och kompetenser som behövs för att driva digitaliseringsinitiativ.
  • Följ upp, ställ krav och skapa förutsättningar för kontinuerliga resultat. Delegera inte bort ditt ansvar.
  • Anpassa styrningen för att underlätta för en successiv effekthemtagning och våga justera planen när verksamhetens behov förtydligas och förändras.
  • Våga ställ frågor som: vart ska vi? Varför ska vi dit? Vad innebär det för min avdelning, för mig och mina medarbetare? På vilket sätt blir vår verksamhet bättre om vi gör specifik satsning? Hur går det för oss, kontinuerlig återkoppling? Vilka risker tar vi? Hur behöver vi anpassa oss för att dra nytta av de möjligheter som skapas?
  • Hitta dina ambassadörer – de som drivs av utveckling och som kan inspirera och involvera andra.