Anders Nyström kommenterar Expertgruppens första iakttagelser

 

Anders Nyström som har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren kommenterar Expertgruppens första iakttagelser.