Agil och kulturell transformation på frukostsseminariet

Vad händer när en CIO från bankväsendet och en utvecklingsdirektör från en myndighet träffas och pratar om deras respektive interna agila transformation?

De fyller i ett stort rum med mer än 60 intresserade personer med breda bakgrunder, från offentlig förvaltning och privat näringsliv, som på olika sätt står inför samma resa.

Detta hände idag, den 27 november, på Vinnovas lokal i Stockholm där Frukostsseminariet ”Agil transformation: Hur gör vi det?” ägde rum.

Seminariet arrangerades av Expertgruppen för digitala investeringar och Vinnova.

Publiken lyssnade på Martin Johansson, ledamot i Expertgruppen och CIO & Head of IT and Operations på SEB hur förändringsresan på SEB startade 2006. Förändringen var nödvändigt och inte utan utmaningar. Det har krävt tålamod, mod, dialog och fokus på kundernas upplevelse och förväntningar.
Framgångsfaktorer i den resa är på ena sida kulturen och på andra sida styrning där vilja att vara med på resan och ansvarstågandet spelar stora roller.

Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet berättade hur en 400 års gammal myndighet arbetar för att behålla samhällets förtroende genom tiden. Den agila resan på Lantmäteriet började 2011 där Anna införde ett arbetssätt som stöttade dialogen inom styrningen och ifrågasatte den interna inställningen kring processer.

På Lantmäteriet har det handlat mycket om kulturförändring där ledtrådarna har varit öppenhet, transparens, gemensamma mål, fokus på kvalitet och kontinuerlig förbättring.

Oavsett privat eller offentligt blev det tydligt på seminariet att det ät viktigt att ta hänsyn till värdeleverans och kundsupplevelse samt att organisationen behöver hitta sitt sätt att möta samhällets förväntningar.

Tips för dig som vill börja en förändringsresa:

• Våga testa och våga misslyckas
• Var nyfiken och öppen till dialog
• Sätt av tid
• Ha roligt och var uthållig

Inspelningen från delar av seminariet finns här.