Seminarium för myndighetshandläggare

Idag hade vi nöjet att bjuda in myndighetshandläggare på Regeringskansliet till ett seminarium där våra ledamöter lyfte Expertgruppens viktigaste iakttagelser. -Myndighetshandläggarna är en mycket viktig målgrupp för oss då de utgör länken mellan den enskilda myndigheten och regeringen, berättar Katarina von Goes, kanslichef på Expertgruppen. Som myndighetshandläggare har du till uppgift att hantera löpande samordning,

Läs mer

Workshop: Hur accelererar vi digitaliseringen i det offentliga Sverige?

Den 5 juli kl 13.00 arrangerar Expertgruppen en workshop i Almedalen tillsammans med HejDigitalt. Välkommen med inspel till hur offentliga Sverige kan bli bättre på att leda digital utveckling. Ta del av programmet i Almedalsguiden här ARRANGÖR: HejDigitalt tillsammans med Expertgruppen för digitala investeringar, Evry & Hyper Island. BAKGRUND: Sveriges samhällsutveckling drivs av digitaliseringen. Det ger oss

Läs mer

Välkommen till inspirationsdag den 22 augusti i Stockholm

Vi lever idag i en föränderlig värld, där utvecklingen sker i ett raskt tempo. Den digitala transformationen är något som spänner över alla delar i en myndighet vilket gör att varje ledare kommer i kontakt med frågor och beslut kopplade till just digitalisering. Förväntningarna på framgångsrikt ledarskap ändras när förändringstakten är hög och osäkerheten om

Läs mer

Expertgruppen lämnar rekommendationer till CSN

CSN har bett Expertgruppen att analysera investeringen ”Ny avisering för hemutrustningslån”. Hemutrustningslånet ger en möjlighet för nyanlända att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. -I våra rekommendationer till CSN lyfter vi bland annat behovet av att arbeta mer med kundorienterat- och händelsedriven verksamhetsutveckling inom hemutrustningslånet, berättar Rodabe Alavi rådgivare på Expertgruppen.

Läs mer

Vi springer ett maratonlopp….

Om några månader övergår Expertgruppens arbete till myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och vi springer just nu ett maratonlopp för att hinna med så mycket som möjligt under den korta tid som är kvar. Vi har hela tiden haft höga ambitioner för vad vi vill uppnå och ni som följer oss i sociala medier har kontinuerligt

Läs mer

Att tala är en sak – att göra är en annan

Jag skulle vilja påstå att ”våga” och ”mod” har blivit något av modeord. Viktiga ord som har stor betydelse för hur väl du kan lyckas implementera en digitaliseringsstrategi i din verksamhet. De allra flesta av oss har nog hört en och annan representant i ledande ställning uttrycka meningar som ”vi måste börja våga mer, här

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har bett Expertgruppen att analysera förutsättningarna för genomförandet av ett nytt reskontrasystem och att få stöd i en tidig fas. Transportstyrelsen har i dialog med Expertgruppen visat både öppenhet och prestigelöshet, vilket är viktiga faktorer för att kunna utveckla ett gott samarbete. Det finns en ambition och en vilja hos myndigheten att lära, utvecklas

Läs mer

Framgångsrik digitalisering bygger på samarbete

Många organisationer upplever svårigheter med att förverkliga sina ambitioner om digitalisering. Alla vill väl men man får inte till det. I många fall beror detta på att man i organisationen talar olika ”språk” och att det inte finns en gemensam förankrad målbild. Vi svänger oss med olika ord såsom Enterprise Architecture, verksamhetsförmågor, lösningsarkitektur, värdekedjor, agilt

Läs mer

Expertgruppen publicerar rekommendation till Jordbruksverket

Expertgruppen har i dagarna avslutat sin analys av Jordbruksverkets framtida utvecklingsstrategi. Myndigheten har bett Expertgruppen att ge stöd i framtagandet av deras nya utvecklingsstrategi som har en central del i arbetet med att säkerställa att Jordbruksverket är väl förberedd inför nästa programomgång av EU:s jordbruksstöd. Jordbruksverket har fortsatt att utveckla strategin under tiden Expertgruppens analysarbete

Läs mer

Kom inte superhjälten idag heller?

Det är nog många som önskar att det kom in någon på myndigheten, som hanterar och löser alla digitaliseringsfrågor och som tar vid när vår egna förmåga eller kunskap inte riktigt räcker till. Digitaliseringen ställer krav på att samtliga chefer och ledare tar sin del av ansvaret för att öka digitaliseringsgraden. -Det är just det

Läs mer