Den 22 augusti överlämnar vi betänkandet till regeringen

I Expertgruppen för digitala investeringars uppdrag ingår att skriva en slutrapport i form av ett betänkande. Ett betänkande är som regel en avrapportering från ett utredning tillsatt av regeringen. Expertgruppen har inte varit en utredning men vi har under det här året bedrivit vår verksamhet som en kommitté tillsatt av regeringen. Eftersom rapporten publiceras bland

Läs mer

Samverkan behöver utvecklas ytterligare….

Expertgruppens uppdrag överförs snart till den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG och Expertgruppens verksamhet i sin nuvarande form avslutas den 31 augusti 2018. Vi bidrar med mervärde Vilken resa detta har varit – både för mig personligen, men framförallt utifrån uppdraget som sådant. När jag blickar tillbaka, så hoppas och tror jag verkligen att

Läs mer

Bra jobbat – här är sammanfattningen från workshopen i Almedalen

Till workshopen som arrangerades den 5 juli tillsammans med Hejdigitalt anslöt sig ca 100-120 deltagare för att tillsammans ta fram konkreta idéer och förslag som bidrar till att höja tempot på digitaliseringen i det offentliga Sverige. Det var en öppen och nytänkande workshop med fokus på diskussion och arbete i grupp. En blandad grupp digitala

Läs mer

Expertgruppens inspirationsdag är fullbokad

Den 22 augusti anordnar Expertgruppen en inspirationsdag på temat ”Vägen till digital ledare i det offentliga” i Stockholm. Intresset för seminariet har varit rekordstort. Det är andra gången som vi anordnar en inspirationsdag och den här gången har intresset varit ännu större än tidigare. -Vi har utökat antalet platser med 70 stycken för att så

Läs mer

Innovationskraft och stora nyheter under fredagen i Almedalen!

Under den femte dagen i Almedalen offentliggjorde civilminister Ardalan Shekarabi att Regeringen har utsett Anna Eriksson till Generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Anna har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har även varit representant för Lantmäteriet i eSam och har lång

Läs mer

Tredje dagen i Almedalen för Expertgruppen genomsyrades av lärande

Expertgruppen deltog igår i samtalet om digital kompetens och livslångt lärande. Tillsammans med Darja Isaksson, tillträdande gd på Vinnova, Peter Eriksson, digitaliseringminister, Martin Linder, förbundsdirektör Unionen, och professor Jan Gulliksen pratade vi om behovet av att tänka nytt kring kompetensutveckling och livslångt lärande. -Kompetens, dess utveckling och kunskapsutbyte är centrala frågor som vi på Expertgruppen har diskuterat

Läs mer

Nu är vi äntligen igång med Almedalen och vilken bra första dag vi fick till!

Vi inledde dagen med AI-tema genom att delta på ett frukostmöte hos HejDigitalt, där vi fick lära oss mer om AI-kollegor, ansvarsfull AI, behovet av etiska ramverk och competitive AI. Ett område vi med största Efter lunchen medverkade Expertgruppens kanslichef Katarina von Goës i en paneldiskussion om digital säkerhet och öppna data där hon lyfte

Läs mer

Vi vill gärna träffa dig i Almedalen

Nästa vecka inträffar årets största politiska event – Almedalsveckan. För första året deltar Expertgruppen för digitala investeringar. Vi arrangerar Almedalsveckans kanske mest spännande aktivitet: en workshop där vi samlar på oss inspel om hur vi kan accelerera digitaliseringen i det offentliga Sverige. Vi kommer även att sprida kunskap kring våra insikter och erfarenheter genom att

Läs mer

Expertgruppen lämnar rekommendationer till Kronofogdemyndigheten

Första november 2016 trädde en ny lag om skuldsanering ikraft. Skuldsanering innebär att en gäldenär befrias från ansvar för betalning av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Lagen innehåller nya och förändrade bestämmelser kring skuldsaneringen som gör att flera kunder och närstående till kunder har vänt sig till Kronofogdemyndigheten och ansökt om hantering av sina

Läs mer

Expertgruppens arbetssätt och bedömning utgår från framtagna utgångspunkter

Ett av våra huvuduppdrag är att analysera myndigheters digitala investeringar. Analysen syftar till att avgöra om det finns rimliga förutsättningar för investeringen att lyckas. -Vår analys baseras på underlag som vi har fått av den enskilda myndigheten, men framför allt på information vi får genom den dialog vi för med myndigheten. Det är i dialogen

Läs mer