Att tala är en sak – att göra är en annan

Jag skulle vilja påstå att ”våga” och ”mod” har blivit något av modeord. Viktiga ord som har stor betydelse för hur väl du kan lyckas implementera en digitaliseringsstrategi i din verksamhet. De allra flesta av oss har nog hört en och annan representant i ledande ställning uttrycka meningar som ”vi måste börja våga mer, här

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har bett Expertgruppen att analysera förutsättningarna för genomförandet av ett nytt reskontrasystem och att få stöd i en tidig fas. Transportstyrelsen har i dialog med Expertgruppen visat både öppenhet och prestigelöshet, vilket är viktiga faktorer för att kunna utveckla ett gott samarbete. Det finns en ambition och en vilja hos myndigheten att lära, utvecklas

Läs mer

Framgångsrik digitalisering bygger på samarbete

Många organisationer upplever svårigheter med att förverkliga sina ambitioner om digitalisering. Alla vill väl men man får inte till det. I många fall beror detta på att man i organisationen talar olika ”språk” och att det inte finns en gemensam förankrad målbild. Vi svänger oss med olika ord såsom Enterprise Architecture, verksamhetsförmågor, lösningsarkitektur, värdekedjor, agilt

Läs mer

Expertgruppen publicerar rekommendation till Jordbruksverket

Expertgruppen har i dagarna avslutat sin analys av Jordbruksverkets framtida utvecklingsstrategi. Myndigheten har bett Expertgruppen att ge stöd i framtagandet av deras nya utvecklingsstrategi som har en central del i arbetet med att säkerställa att Jordbruksverket är väl förberedd inför nästa programomgång av EU:s jordbruksstöd. Jordbruksverket har fortsatt att utveckla strategin under tiden Expertgruppens analysarbete

Läs mer

Kom inte superhjälten idag heller?

Det är nog många som önskar att det kom in någon på myndigheten, som hanterar och löser alla digitaliseringsfrågor och som tar vid när vår egna förmåga eller kunskap inte riktigt räcker till. Digitaliseringen ställer krav på att samtliga chefer och ledare tar sin del av ansvaret för att öka digitaliseringsgraden. -Det är just det

Läs mer

Förändringsledare med fokus på digitala investeringar

Stimuleras du av att utveckla människor och organisationer? Vill du bidra till kunskapsbyggande, erfarenhetsutbyte och lärande inom digitalisering? Den nya myndigheten för digital förvaltning söker två stycken förändringsledare med fokus på digitala investeringar. Från och med 1 september 2018 får Sverige en Myndighet för digital förvaltning. Myndigheten ska vara en katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

Läs mer

Använd HR som en kraft för att påskynda digitaliseringen

Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. För att utmana tankesätt behöver man arbeta med människor och det är här HR-avdelningen kommer in som en viktig aktör. De behöver vara ett stöd när medarbetarna ska ställa om till ett mer digitalt fokus samt hjälpa ledningen och cheferna att förstå hur digitaliseringen

Läs mer

Expertgruppens ordförande Kristina Alsér kommer till Almedalen!

Nu är det bara två månader kvar till Almedalen som i år firar 50 år. Under denna fantastiska vecka samlas Sveriges beslutsfattare, företagare, organisationer och privatpersoner för att ta del av intressanta föreläsningar och diskussionsseminarier. Förra året var digitalisering ett genomgående tema. Det finns anledning att tro att det kan bli ett ämne som får

Läs mer