Vad tar du med dig från inspirationsdagen?

Energi, inspiration, bredd och mångfald är ord som Expertgruppens inspirationsdag väckte. I samband med inspirationsdagen ställde vi några frågor till deltagarna för att höra vad de tyckte om dagen. Titta på filmen och lyssna på vad deltagarna tog med sig från Expertgruppens inspirationsdag!

Läs mer

Stort intresse för regeringens satsningar på att öka digitaliseringen av det offentliga Sverige

Igår var Expertgruppen för digitala investeringar och organisationskommittén inbjudna till Digitala Strategidagarna för att berätta om våra respektive uppdrag. Lokalen var fullsatt och det bjöds på många intressanta föredrag. -Det var en bra dag som gav oss möjlighet att lyfta vårt arbete och de iakttagelser som vi har gjort i samband med våra analyser av

Läs mer

Medskick från deltagarna på inspirationsdagen

I samband med vår inspirationsdag bad vi några av deltagarna att berätta vad de tyckte om dagen och hur vi tillsammans kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige. Deltagarna lyfte behovet av att samarbeta mer, att öka förståelsen för förändringsarbetet och engagemanget inom organisationerna. De visade sig även vara mycket positivt inställda

Läs mer

Agila arbetssätt som en del av vägen till framgång i digitala investeringar

När man pratar om ett agilt arbetssätt syftar det ofta på att man använder metoder som främjar lättrörlighet, smidighet och flexibilitet som ger större möjligheter till att omprioritera och förändra tjänsten eller produkten under tidens gång. Det skapar goda förutsättningar för att ständigt förbättra och utveckla önskemål och behov från kunder, kravställare och omvärlden. -Hur

Läs mer

Missade du Expertgruppen för digitala investeringars inspirationsdag?

Det gör inget! Nu har du chansen att se det igen här och på vår Youtube-kanal. Den 17 april bjöd vi in till en inspirationsdag kring hur vi kan tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige. Under dagen fick deltagarna ta del av många intressanta föredrag från både myndighetsvärlden och den privata sektorn.

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Skatteverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Skatteverkets satsning ”Dina uppgifter – till nytta för dig och samhället”. Investeringen är en av Skatteverkets prioriterade insatser och handlar om att utveckla och modernisera folkbokföringen. ”Det har varit en förmån att arbeta med Skatteverket och ta del av deras visioner kring framtidens folkbokföring. I arbetet

Läs mer

Expertgruppen för digitala investeringar släpper sina senaste iakttagelser

I Expertgruppens uppdrag ingår det att sammanställa de lärdomar som kan dras utifrån genomförda analyser och bidra till spridningen av kunskaper och erfarenheter, och som ett led i detta lanserar vi idag vår senaste rapport kring våra iakttagelser. – Under de senaste månaderna har vi arbetat med tio myndigheter och lämnat rekommendationer till Tullverket, Statistiska

Läs mer

Om modet att lägga ner ett it-projekt

Ta del av filmen med Sofia Wallström, gd för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och vice ordförande i Expertgruppen. I denna pratar hon om svårigheten med att driva it-projekt och om modet kring att fatta beslut om att lägga ner redan initierade projekt. Sofia framhåller risken med att it-argument görs till sanningar och får styra väldigt

Läs mer