Från handläggning till serviceorganisation. Once only i folkbokföring 2.0

Genom öppna API:er bjuder Skatteverket in till samarbete med andra myndigheter och privata aktörer. Bland annat kring folkbokföringen som står inför en stor förändring. Något som utmanar verket både kompetensmässigt och kulturellt. Allt ska vara klart 2021. Skatteverket var tidiga på den digitala bollen. Redan 2002 kunde svenskarna deklarera digitalt och idag hämtas och förtrycks

Läs mer

Seminarium kring lånefinansiering

Igår höll Expertgruppen tillsammans med ESV ett mycket efterfrågat seminarium kring lånefinansiering. Föredragshållare var bland annat Johan Magnusson som är forskare och docent vid Göteborgs universitet, representanter från ESV och Försäkringskassan. – Ska vi kunna ta vara på innovationskraften och efterfrågan på nya digitala tjänster är det viktigt att vi skapar förutsättningar för att tillämpa

Läs mer

Inbjudan till Expertgruppens inspirationsdag den 17 april i Stockholm

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya

Läs mer

Är du ledaren som tar täten och visar vägen?

”I framtiden kan vi inte jobba på det här sättet”, ”Vi kommer att behöva helt andra förmågor framöver”, ”det där med digitalisering har vår digitaliseringschef koll på” – låter meningarna bekanta? Varje gång jag hör dessa kommentarer funderar jag på vem det är som ska se till att arbetssätt förändras och utvecklas, att utmaningar blir

Läs mer