Att leva som vi lär

I somras startade vi en kommitté som ska stödja myndigheter som har för avsikt att göra större strategiska digitala verksamhetsinvesteringar. Målet med etableringen av Expertgruppen för digitala investeringar är att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter. – För oss har det

Läs mer

Att få effekter från investeringar

Vad ska man tänka under projektets genomförande? Vilka mål vill vi uppnå med en satsning? Lyssna på Lenas sista film och ta del av hennes råd kring hur vi får ut större effekter av en investering.

Läs mer

Att bidra som specialist till Expertgruppens arbete

De tjugo myndigheter som har fått i uppdrag att vända sig till Expertgruppen har även fått i uppdrag att ställa upp med specialister som skulle kunna medverka i analysarbetet av andras investeringar. Myndigheternas respons har varit väldigt positiv och trettiotal specialister med spetskompetens inom exempelvis projektledning, agilt arbetssätt och IT-arkitektur har nominerats. Expertgruppen har inledningsvis

Läs mer

Att våga ta beslut

De initiala faserna av en digital satsning är viktiga för att få en bra start i förändringsprocessen. Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen, delar med sig av sina tankar kring vad som behöver göras i starten av ett projekt och om vikten av att våga ta tuffa beslut.

Läs mer

Seminariet är fullbokat!

Seminariet är fullbokat! De som inte fått plats kan följa webbsändningen live på www.esv.se  

Läs mer

Olika nivåer av informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett brett område som omfattar mycket och påverkar arbetet med digitala projekt. Lyssna på Lena och få tips om hur vi kan ta hänsyn till informationssäkerhet innan vi startar ett nytt projekt.

Läs mer

Kloka ord från Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen

Under den här veckan kommer vi att publicera tre korta filmer med Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar. Lena är Senior Vice President på Digitalroute, ett företag som tillhandahåller system för datahantering och har erfarenhet av informationssäkerhet både inom statlig och privat sektor.  Hon har tidigare arbetat som Chief Security Officer på Teracom

Läs mer

Tydliga prioriteringar skapar långsiktig effektivitet

Portföljstyrningens syfte och ansvar är att säkerställa att vi gör rätt saker med våra begränsade resurser för att nå vår strategiska inriktning. Portföljen är kopplad till den strategiska planeringen och ska innehålla initiativ för att utveckla och förändra verksamheten utifrån övergripande mål och strategier. Att säkerställa rätt prioritering av utvecklingsinitiativ så att verksamhetens strategiska mål

Läs mer

Samarbete sparar pengar

Genom samarbete mellan myndigheter och andra aktörer finns stora kostnadsbesparingar att göra, tror Ulf Thibblin, teknisk direktör på Luftfartsverket. Det är hans erfarenhet från europeiskt trafikledningssamarbete inom luftfarten. I början av förra decenniet blev flera utmaningar tydliga för flyget i Europa. Man ville sänka kostnaderna, öka kapaciteten och minska miljöpåverkan och för att kunna göra

Läs mer

Kompetensgapet – en stor utmaning för myndigheterna

Merparten av de myndighetsrepresentanter som jag träffar lyfter utmaningarna med att hitta rätt kompetens. Svårast är det att rekrytera medarbetare med IT-kompetens. Detta bekräftas också i Arbetsgivarverkets branschbarometer som släpptes i januari. Denna utveckling är mycket bekymmersam då tillgången till kompetenser inom systemförvaltning och it-systemutveckling är avgörande för myndigheternas utveckling. Denna kompetens är mycket eftertraktad av

Läs mer