Intervju med Helena Åman, ny på Expertgruppens kansli

Vilken erfarenhet tar du med dig in i Expertgruppen? Jag kommer att kunna bidra till expertgruppens arbete med mina praktiska erfarenheter av att arbeta i och med projekt och med portföljstyrning i myndighetsvärlden. Jag har stor erfarenhet av prioriteringsarbete och genomförandediskussioner – att rätt initiativ tas och att initiativen bidrar till de strategiska målen. Det

Läs mer

Omvärlden går snabbt. Utvecklar vi också snabbt?

”Omvärlden förändrar så snabbt och vi behöver fundera på vilket sätt vi utvecklar”. Titta på filmer med Petra Thelander, enhetschef för utvecklingsstyrning på Skatteverket, som delar med sig av sina reflektioner om ett arbetssätt som anpassar sig till omvärldens hastighet. Petra pratar också om behovet av att utveckla tjänster på ett nytt sätt för att

Läs mer

”Asfaltera inte ko-stigen”

De senaste åren har Jordbruksverket övergått till ett agilt arbetssätt som hjälpt dem att tydligare se prioriteringar och bli mer rörlig i projekten. En fördel i en allt mer föränderlig värld, anser stabschef Anna Olsson. Hur tar man ut riktningen för en resa när slutmålet hela tiden rör sig? Den utmaningen har Jordbruksverket tacklat sedan

Läs mer

Stor it-investering ger CSN många lärdomar

Gör inte förändringen för stor. Och håll den inom en möjlig tidsram. Det är CSN:s främsta tips inför förändringar som innebär stora investeringar i it-systemen. CSN:s uppgift är att lämna snabba och enkla besked till hundratusentals studerande varje år. För det krävs ett bra it-system, som förenklar för både medarbetare och kunder. 2012 beslutade CSN om

Läs mer

Vikten av samverkan och lärdomar av att arbeta med stora projekt

”Vi pratar om samverkan istället för att samverka på riktigt” säger Anna Gärdin, Skattedirektör på Skatteverket. Anna delar med sig av sina lärdomar som verksamhetsansvarig för ett stort projekt.    

Läs mer