God Jul önskar Expertgruppen och kansliet genom ordförande Kristina Alsér

För ett drygt halvår sedan fick jag frågan av regeringen att leda Expertgruppen för digitala investeringar och det var med glädje jag tackade ja till ordförandeuppdraget. Min ambition var att tillsammans med experter och kansli snabbt komma igång och jag kan, så här fyra månader efter vår kick-off, stolt konstatera att vi inte bara startade

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till SCB

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Statistiska centralbyråns satsning på en mer tillgänglig statistik på hemsida SCB.se och utvecklingen av användarupplevelsen. Ta del av våra rekommendationer här. Helen Stoye, biträdande generaldirektör på SCB, berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen och om sina tankar kring digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Tullverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Tullverkets satsning på ett nytt utredningsstöd för myndighetens brottsutredande arbete. Läs våra iakttagelser och rekommendationer här. Per Nilsson, Överdirektör på Tullverket,  berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen. Här kan ni även ta del av Pers tankar om digitaliseringens möjligheter för Tullverket.

Läs mer

Anders Nyström kommenterar Expertgruppens första iakttagelser

  Anders Nyström som har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren kommenterar Expertgruppens första iakttagelser.

Läs mer

Expertgruppens första iakttagelser

Expertgruppen för digitala investeringar har nu varit verksam i drygt fyra månader. Under augusti – oktober 2017 har expertgruppens kansli genomfört individuella dialoger med de tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens uppdrag för att kunna identifiera utmaningar och behov tillsammans med kontaktpersoner i ledningen eller motsvarande styrande roll. Med sju av dessa myndigheter har vi

Läs mer

Ett nytt perspektiv för Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen har fattat beslut om att inrätta en s.k. organisationskommitté som kommer att få uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn som annonserats i budgetpropositionen för 2018. – Vi välkomnar regeringsbeslut om inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av det offentliga sektor som ger oss ett nytt

Läs mer

Intervju med Matilda Hultgren

Matilda Hultgren kommer senast från Justitiedepartementet där hon arbetat med regeringens styrning av myndigheter. Hon har tidigare varit utredare på Statskontoret och Riksrevisionen. Vilka erfarenheter tar du med dig in i Expertgruppen? Jag kommer att bidra till expertgruppens arbete med mina kunskaper om styrning och finansiell styrning, senast från Regeringskansliet. Jag har även arbetat länge

Läs mer

Konkreta råd om förbättrad styrning till regeringen på Öppna rådet

I samband med DigiGov, som arrangeras av SKL och Regeringen, anordnade Expertgruppen för digitala investeringar idag ett seminarium med temat ”Förbättrad styrning av det offentliga Sveriges digitalisering”. Deltagarna som var med på seminariet hade lyssnat under förmiddagen på olika talare som uttryckte hur det är viktigt att kunna öka takten i digitaliseringen för att både

Läs mer

Intervju med Anders Nyström

Anders Nyström arbetar på Expertgruppens kansli. Han har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren. Senast på Regeringskansliet med att driva på digitalisering av offentlig sektor utifrån regeringens mål och tidigare bl.a. på Ekonomistyrningsverket där han bland annat tog fram en modell för ekonomisk uppföljning i e‑förvaltningsprojekt och att leda och

Läs mer