Agil och kulturell transformation på frukostsseminariet

Vad händer när en CIO från bankväsendet och en utvecklingsdirektör från en myndighet träffas och pratar om deras respektive interna agila transformation? De fyller i ett stort rum med mer än 60 intresserade personer med breda bakgrunder, från offentlig förvaltning och privat näringsliv, som på olika sätt står inför samma resa. Detta hände idag, den 27

Läs mer

Säkerhet ger nya utmaningar

Ändrad lagstiftning kring informationssäkerhet kan påverka pågående it-projekt där man räknat med att utnyttja existerande it-lösningar inom EU, berättar it-direktör Mathias Persson på Trafikverket. Myndigheten leder vägen i Europa bland annat med digitala lösningar för tågtransporter. Den samhälleliga digitaliseringen är påtaglig inom transportsektorn. Utöver digitaliseringen av järnvägen tittar Trafikverket på hur det svenska vägnätet kan

Läs mer

Välkomna till Frukostsseminarium ”Så undviker du it-haverier! – Informationssäkerhet i digitala investeringar”

OBS! Seminariet är inställt. Seminariet ordnas av Expertgruppen för digitala investeringar och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syfte med expertgruppen är att statliga myndigheter ska bli bättre på verksamhetsutveckling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Syfte: Inspirera, sprida

Läs mer

Från it-strategi till digitaliseringsstrategi

Det allt mer digitala samhället förändrar förutsättningarna för myndigheterna. På Kriminalvården ersätter man nu sin gamla it-strategi med en digitaliseringsstrategi. Effektivisering är ett av målen, men framförallt handlar det om att förbereda klienterna för det digitala livet utanför anstalten. Kriminalvården är en av de myndigheter som står inför stora förändringar när det gäller digitalisering i

Läs mer

Intervju med Katarina von Goës, Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

I slutet av oktober utsåg civilministern Ardalan Shekarabi Katarina von Goës till huvudsekreterare och därmed ansvarig för kansliet i Expertgruppen för digitala investeringar. Vad är din förhoppning med Expertgruppen? – Min förhoppning är att myndigheterna verkligen ska uppleva att de får relevant stöd och input till sina digitala investeringar. Målet på sikt är att vi ska få

Läs mer

Nytt register på kort tid

Utveckling och etablering av registret över verkliga huvudmän (RVH) på Bolagsverket genomfördes i snabb takt, något som hade både fördelar och nackdelar, berättar Annika Axelborn, chef för utvecklingsavdelningen (CIO). Av alla utvecklingsprojekt på Bolagsverket handlar mellan 70–75% om någon form av digitalisering eller automatisering av verksamheten. För ett år sedan startade arbetet med utveckling och

Läs mer

Frukostsseminarium ”Agil transformation: Hur gör vi det?” är fullbokat!

Frukostsseminariet är fullbokat! Det kommer att webbsändas live på vinnova.se och publiceras efteråt på vinnova.se och digitalainvesteringar.se

Läs mer

Kom och ge råd till regeringen om hur styrningen av det offentliga Sveriges digitalisering kan förbättras

En gång om året arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Syftet är att skapa en öppen dialog om regeringens satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från myndigheter, kommuner, landsting och regioner, politiska representanter, organisationer och it-branschen. Regeringens Öppna råd arrangeras den 5 december i samband

Läs mer

Program en framgång för Pensionsmyndigheten

Att samla ett antal projekt inom ramen för program har varit en framgångsfaktor på Pensionsmyndigheten, enligt CIO Peder Sjölander. När Pensionsmyndigheten startade 2010 hade de ett uttalat mål att bli ledande på kundnytta genom digitalisering. Idag är 96% av premiepensionssystemet automatiserat och hela myndigheten har en automatiseringsgrad på 62%. Enligt CIO Peder Sjölander har en

Läs mer