Två dagars workshop för att kvalitetssäkra utgångspunkter för Expertgruppens arbete

Den 27:e och 28:e september träffade kansliet för Expertgruppen för digitala investeringar representanter från de tjugo myndigheter som är berörda av uppdraget. Det har varit två dagar av dialog och engagemang där alla har haft möjlighet att ta del av hittills gjort arbetet med utgångspunkter och prioriteringskriterier och där expertgruppen har fått viktig input för fortsatt arbete.

Läs mer

Intervju med expertgruppens viceordförande Sofia Wallström

Expertgruppens korta intervjuer fortsätter. Idag publicerar vi intervju med viceordförande Sofia Wallström som berättar om sina erfarenheter och syn på digitaliseringsarbete.

Läs mer

Intervju med Peter Frey – ledamot i expertgruppen

Expertgruppens korta intervjuer fortsätter. Idag publicerar vi intervju med Peter Frey som delar med sig av sin erfarenhet av digitalisering inom mediabranschen.

Läs mer

Intervju med Magnus Mähring – ledamot i expertgruppen

Expertgruppen fortsätter presentera sig genom korta intervjuer. Idag publicerar vi intervju med professor Magnus Mähring som berättar om sina erfarenheter och forskning om digitaliseringsprocesser.

Läs mer

Intervju med expertgruppens ordförande Kristina Alsér

Genom korta intervjuer kommer vi att presentera expertgruppens ledamöter och kansliets medarbetare som kommer att berätta om sina erfarenheter, insikter och förväntningar. Vi börjar med ordföranden Kristina Alsér.

Läs mer

Hur mycket samhällsnytta kan vi skapa för 11 miljarder?

Regeringen vill återta Sveriges topplacering på internationella rankinglistor över digitalisering. Genom att införa en expertgrupp med digital spetskompetens, toppad med starka profiler från näringslivet, ska vi få ut mesta möjliga effekt av varje satsad krona. Den 7 september 2017 träffades generaldirektörer och nyckelpersoner från några av våra största myndigheter för att prata digital utveckling. Inte

Läs mer

Enskilda möten med myndigheterna

Under september genomför Anders Nyström och Katarina von Goës från Expertgruppens kansli enskilda möten med de tjugo myndigheter som ingår i uppdraget. Under dessa möten har vi en inledande dialog kring expertgruppens uppdrag, myndigheternas behov och hur de ser på vårt gemensamma arbete samt samtalar om hur myndigheternas utvecklingsplaner ser ut i dagsläget. Vi efterfrågar också lämpliga investeringar som expertgruppen kan

Läs mer