Förordnande av ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen beslutade den 8 juni att inrätta en expertgrupp för digitala investeringar. Samma dag utsågs Kristina Alsér till ordförande i expertgruppen. Regeringen har därefter utsett ytterligare fem ledamöter till expertgruppen med erfarenhet från offentlig sektor, näringsliv De nya ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar är: Magnus Mähring, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Martin Johansson, chef

Läs mer

Viktig fakta om strategiska projekt

  För närvarande pågår 157 strategiska projekt hos drygt 60 myndigheter med en sammanlagd projektbudget på 10,7 miljarder. Projekten är väldigt långa, 31 månader i genomsnitt. Hälften av alla projekt har reviderat sin sluttid. Detta framkommer i underlag som har samlats in av Ekonomistyrningsverket. Läs mer här.

Läs mer