Från handläggning till serviceorganisation. Once only i folkbokföring 2.0

Genom öppna API:er bjuder Skatteverket in till samarbete med andra myndigheter och privata aktörer. Bland annat kring folkbokföringen som står inför en stor förändring. Något som utmanar verket både kompetensmässigt och kulturellt. Allt ska vara klart 2021. Skatteverket var tidiga på den digitala bollen. Redan 2002 kunde svenskarna deklarera digitalt och idag hämtas och förtrycks

Läs mer

Seminarium kring lånefinansiering

Igår höll Expertgruppen tillsammans med ESV ett mycket efterfrågat seminarium kring lånefinansiering. Föredragshållare var bland annat Johan Magnusson som är forskare och docent vid Göteborgs universitet, representanter från ESV och Försäkringskassan. – Ska vi kunna ta vara på innovationskraften och efterfrågan på nya digitala tjänster är det viktigt att vi skapar förutsättningar för att tillämpa

Läs mer

Inbjudan till Expertgruppens inspirationsdag den 17 april i Stockholm

Hur kan vi tänka nytt och accelerera digitaliseringen av det offentliga Sverige? Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av Sverige. Hur kan vi säkerställa att morgondagens offentliga service motsvarar allas förväntningar på bästa sätt? Digitaliseringen ändrar våra behov, våra förväntningar och föder nya beteenden. Utvecklingen innebär att samhällets aktörer står inför helt nya

Läs mer

Är du ledaren som tar täten och visar vägen?

”I framtiden kan vi inte jobba på det här sättet”, ”Vi kommer att behöva helt andra förmågor framöver”, ”det där med digitalisering har vår digitaliseringschef koll på” – låter meningarna bekanta? Varje gång jag hör dessa kommentarer funderar jag på vem det är som ska se till att arbetssätt förändras och utvecklas, att utmaningar blir

Läs mer

Att leva som vi lär

I somras startade vi en kommitté som ska stödja myndigheter som har för avsikt att göra större strategiska digitala verksamhetsinvesteringar. Målet med etableringen av Expertgruppen för digitala investeringar är att statliga myndigheter ska bli bättre på att genomföra verksamhetsutveckling och snabbare uppnå önskade resultat av politiska reformer eller förändrade uppgifter. – För oss har det

Läs mer

Att få effekter från investeringar

Vad ska man tänka under projektets genomförande? Vilka mål vill vi uppnå med en satsning? Lyssna på Lenas sista film och ta del av hennes råd kring hur vi får ut större effekter av en investering.

Läs mer

Att bidra som specialist till Expertgruppens arbete

De tjugo myndigheter som har fått i uppdrag att vända sig till Expertgruppen har även fått i uppdrag att ställa upp med specialister som skulle kunna medverka i analysarbetet av andras investeringar. Myndigheternas respons har varit väldigt positiv och trettiotal specialister med spetskompetens inom exempelvis projektledning, agilt arbetssätt och IT-arkitektur har nominerats. Expertgruppen har inledningsvis

Läs mer

Att våga ta beslut

De initiala faserna av en digital satsning är viktiga för att få en bra start i förändringsprocessen. Lena Nyberg, ledamot i Expertgruppen, delar med sig av sina tankar kring vad som behöver göras i starten av ett projekt och om vikten av att våga ta tuffa beslut.

Läs mer

Seminariet är fullbokat!

Seminariet är fullbokat! De som inte fått plats kan följa webbsändningen live på www.esv.se  

Läs mer

Olika nivåer av informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett brett område som omfattar mycket och påverkar arbetet med digitala projekt. Lyssna på Lena och få tips om hur vi kan ta hänsyn till informationssäkerhet innan vi startar ett nytt projekt.

Läs mer