”Asfaltera inte ko-stigen”

De senaste åren har Jordbruksverket övergått till ett agilt arbetssätt som hjälpt dem att tydligare se prioriteringar och bli mer rörlig i projekten. En fördel i en allt mer föränderlig värld, anser stabschef Anna Olsson. Hur tar man ut riktningen för en resa när slutmålet hela tiden rör sig? Den utmaningen har Jordbruksverket tacklat sedan

Läs mer

Stor it-investering ger CSN många lärdomar

Gör inte förändringen för stor. Och håll den inom en möjlig tidsram. Det är CSN:s främsta tips inför förändringar som innebär stora investeringar i it-systemen. CSN:s uppgift är att lämna snabba och enkla besked till hundratusentals studerande varje år. För det krävs ett bra it-system, som förenklar för både medarbetare och kunder. 2012 beslutade CSN om

Läs mer

Vikten av samverkan och lärdomar av att arbeta med stora projekt

”Vi pratar om samverkan istället för att samverka på riktigt” säger Anna Gärdin, Skattedirektör på Skatteverket. Anna delar med sig av sina lärdomar som verksamhetsansvarig för ett stort projekt.    

Läs mer

God Jul önskar Expertgruppen och kansliet genom ordförande Kristina Alsér

För ett drygt halvår sedan fick jag frågan av regeringen att leda Expertgruppen för digitala investeringar och det var med glädje jag tackade ja till ordförandeuppdraget. Min ambition var att tillsammans med experter och kansli snabbt komma igång och jag kan, så här fyra månader efter vår kick-off, stolt konstatera att vi inte bara startade

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till SCB

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Statistiska centralbyråns satsning på en mer tillgänglig statistik på hemsida SCB.se och utvecklingen av användarupplevelsen. Ta del av våra rekommendationer här. Helen Stoye, biträdande generaldirektör på SCB, berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen och om sina tankar kring digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Expertgruppens rekommendationer till Tullverket

Expertgruppen för digitala investeringar har avslutat sin analys av Tullverkets satsning på ett nytt utredningsstöd för myndighetens brottsutredande arbete. Läs våra iakttagelser och rekommendationer här. Per Nilsson, Överdirektör på Tullverket,  berättar om myndighetens erfarenhet av att samarbeta med Expertgruppen. Här kan ni även ta del av Pers tankar om digitaliseringens möjligheter för Tullverket.

Läs mer

Anders Nyström kommenterar Expertgruppens första iakttagelser

  Anders Nyström som har arbetat med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor i offentlig sektor de senaste 25 åren kommenterar Expertgruppens första iakttagelser.

Läs mer

Expertgruppens första iakttagelser

Expertgruppen för digitala investeringar har nu varit verksam i drygt fyra månader. Under augusti – oktober 2017 har expertgruppens kansli genomfört individuella dialoger med de tjugo myndigheter som berörs av expertgruppens uppdrag för att kunna identifiera utmaningar och behov tillsammans med kontaktpersoner i ledningen eller motsvarande styrande roll. Med sju av dessa myndigheter har vi

Läs mer

Ett nytt perspektiv för Expertgruppen för digitala investeringar

Regeringen har fattat beslut om att inrätta en s.k. organisationskommitté som kommer att få uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn som annonserats i budgetpropositionen för 2018. – Vi välkomnar regeringsbeslut om inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av det offentliga sektor som ger oss ett nytt

Läs mer

Intervju med Matilda Hultgren

Matilda Hultgren kommer senast från Justitiedepartementet där hon arbetat med regeringens styrning av myndigheter. Hon har tidigare varit utredare på Statskontoret och Riksrevisionen. Vilka erfarenheter tar du med dig in i Expertgruppen? Jag kommer att bidra till expertgruppens arbete med mina kunskaper om styrning och finansiell styrning, senast från Regeringskansliet. Jag har även arbetat länge

Läs mer